Câteva cuvinte despre noi

EXPERIENȚĂ ÎN ELABORARE ANALIZE COST BENEFICIU PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ.


Analiza cost - beneficiu este un instrument analitic, cu ajutorul căruia se poate estima din punct de vedere al beneficiilor şi costurilor, care este impactul socio-economic care însoțește implementarea unui proiect de investiții.
Analiza cost - beneficiu (ACB) este necesară pentru a justifica dacă un proiect este oportun sau ce imbunătățiri are nevoie pentru a deveni fezabil din punct de vedere financiar.
Consultanții noștri au o experiență îndelungată și relevantă în realizarea de analize cost - beneficiu pentru proiecte de investiții.

În cadrul proiectelor de consultanță și asistență tehnică, consultanții noștri au participat activ la evaluarea analizelor cost-beneficiu din cadrul documentațiilor de finanțare.

DOMENII DE EXPERTIZĂ

 

CLIENȚII NOȘTRI

 

Specialiștii noștri


ALINA ARMAȘU

Consultant cu peste 13 ani experiență profesională, specializată în elaborarea de analize cost-beneficiu pentru proiecte de infrastructură finanțate din fonduri nerambursabile.
Are o experiență relevantă în elaborarea de analize cost-beneficiu pentru investiții în industrie, infrastructura de afaceri, patrimoniu cultural și istoric, resurse regenerabile și eficiență energetică, energie, termoficare finanțate din fonduri nerambursabile.
De asemenea, are experiență în consultanță în domeniul deșeurilor, în evaluarea proiectelor și în verificarea aspectelor financiar-contabile aferente cererilor de rambursare.

 
1Consultanță și asistență tehnică în sectorul deșeurilor
Perioada: Iunie 2019 – Septembrie 2020
Poziția ocupata: expert financiar
Client: RAMBOLL South East Europe SRL
Proiect ”Servicii de elaborare a documentației pentru atribuirea prin delegare a contractelor de colectare și transport deșeuri zonele 1 și 3” (comanda nr. 4 /14.06.2019)
Autoritatea Contractanta: UAT Județul Giurgiu

Perioada: Ianuarie – Mai 2020
Poziția ocupata: expert financiar
Client: Avensa Consulting SRL
Contractul de servicii ”Servicii de elaborare a documentației pentru atribuirea prin delegare a contractelor aferente activităților de colectare și transport, transfer și sortare deșeuri pentru județul Vâlcea”
Autoritatea Contractanta: UAT Județul Vâlcea

Perioada: August 2019 – Aprilie 2020
Poziția ocupata: expert financiar
Client: RAMBOLL South East Europe SRL
Proiect ”Servicii de realizare de studii în vederea revizuirii fișelor de fundamentare/tarife, taxe, precum și Revizuirea Contractelor de delegare pentru cele 6 zone cuprinse în SIMD Caraș-Severin și un depozit cu stație de tratare mecano-biologică” (comanda nr. 6 /31.07.2019)
Autoritatea Contractanta: UAT Județul Caraș-Severin

Perioada: Octombrie 2018 – Februarie 2020
Poziția ocupata: expert financiar (expert secundar)
Client: RAMBOLL South East Europe SRL
Beneficiar: Banca Europeană de Investiții/AM POIM
Proiect: “Consolidarea capacitații instituționale și îmbunătățirea funcționalității proiectelor în sectorul deșeurilor" - TA2018039 RO RP1

Perioada: August – Decembrie 2018
Poziția ocupata: expert financiar (expert cheie)
Client: RAMBOLL South East Europe SRL
Contract “Elaborarea metodologiei de realizare/revizuire a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PJGD), cod SIPOCA 21"
Beneficiar: Ministerul Mediului
2Elaborarea analizelor cost-beneficiu pentru investiții în sisteme de încălzire urbană
Perioada: Septembrie - Octombrie 2019
Client: DUICA IRINA PFA
Proiect: Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării cu legislația de mediu și creșterii eficienței economice - etapa a III-a
Beneficiar: Municipiul Focșani

Perioada: Septembrie – Decembrie 2019
Client: DUICA IRINA PFA
Proiect ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa a III-a” [POIM 2014-2020, Axa prioritară 7]
Beneficiar: Veolia Energie Iași SA

Perioada: Ianuarie – iunie 2019
Client: DUICA IRINA PFA
Proiect ”Reabilitare rețele termice, sistem termoficare în Municipiul Iași pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană-POIM II” [POIM 2014-2020, Axa prioritară 7]
Beneficiar: Veolia Energie Iași SA / Municipiul Iași

Perioada: Februarie 2017 – Iulie 2018
Client: RELIANS CORP SRL
Proiect ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Faza 2” [POIM 2014-2020, Axa prioritară 7]
Beneficiar: Municipiul Râmnicu Vâlcea

Perioada: Septembrie 2016 – Martie 2017
Client: RELIANS CORP SRL
Proiect ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii energetice – Etapa II” [POIM 2014-2020, Axa prioritară 7]
Beneficiar: Municipiul Oradea

Perioada: Martie 2014 – Octombrie 2015
Pozitia ocupata: expert financiar
Client: RELIANS CORP SRL
Proiect: “Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea completării portofoliului de proiecte finanțate prin Axa Prioritară 3 a POS Mediu, pentru 7 aplicații” - reducerea poluării şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană
Beneficiar: AM POS Mediu
3Asistență privind misiunile de control la fața locului și verificarea cererilor de rambursare
Perioada: Iunie 2011 – Iunie 2012
Pozitia ocupata: ofițer cu atribuții generale (domeniul economic)
Client: Asocierea SC Relians Corp SRL și SC BDO Audit SRL
Proiect „Achizitia de servicii de management financiar si control” [finanțare: AM POAT 2007-2013]
Beneficiar: Organismului Intermediar pentru Energie

Perioada: August 2010 – Februarie 2012
Pozitia ocupata: expert financiar-contabil
Client: RELIANS CORP SRL
Proiect “Servicii specializate în vederea efectuării vizitelor de control la faţa locului ale proiectelor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională”
Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica - Directia Generala Organismul Intermediar pentru Cercetare.
4Consultanță și asistență în evaluarea proiectelor - POR
Perioada: Iunie 2020 - prezent
Poziția ocupata: Expert Economist/Financiar
Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Proiect: Acordul cadru de servicii nr. 7091/04.05.2020, incheiat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia, ce are ca scop prestarea serviciilor de consultanta si asistenta in evaluarea proiectelor propuse spre finantare in cadrul Axelor Prioritare 1-11 din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 – Avensa Consulting SRL

Perioada: Mai 2017 - prezent
Poziția ocupata: Expert Economist/Financiar
Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est
Proiect: Acordul cadru de servicii nr. 4260/20.04.2017 - furnizarea de expertiză specializată în acest sens, în evaluarea fezabilității, oportunității şi gradului în care cererile de finanțare depuse în cadrul Axelor prioritare 1 - 10

Perioada: Ianuarie – noiembrie 2009
Poziția ocupata: expert financiar (evaluator independent)
Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei/AM POR
Proiect: “Asistenta tehnica pentru sprijinirea Autorității de Management si Organismelor Intermediare pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 pentru îmbunătățirea calității proiectelor propuse spre finanțare în cadrul Axelor prioritare 1-5”, RO2006/018-147.04.01.01.02
5Consultanță și asistență în evaluarea proiectelor - POIM
Perioada: Noiembrie 2019 – Martie 2020
Poziția ocupata: expert financiar
Client: RAMBOLL South East Europe SRL
Proiect ”Support to the MA LIOP for the Environment Sector”, Task order 8 - Sprijin în evaluarea unor aplicații de finanțare depuse în cadrul POIM, în special pe OS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 și 7.2 (TA2018139RORP1)
Autoritatea Contractanta/Beneficiar: Banca Europeană de Investiții/AM POIM

Perioada: Decembrie 2018 – August 2019
Poziția ocupata: Expert cheie 4 – Evaluator financiar
Client: Mott MacDonald Romania SRL
Beneficiar: Banca Europeană de Investiții/AM POIM
Proiect: ”Asistență Tehnică oferită AM POIM în domeniul energiei” [POIM 2014-2020]

Perioada: Martie 2017 – Iulie 2018
Poziția ocupata: Key Expert 4 – Financial Evaluator
Client: Mott MacDonald Romania SRL / COWI Belgium
Autoritatea Contractanta/Beneficiar: Banca Europeană de Investiții/AM POIM
Proiect ”TA2016109 RO RP1 - Support to the Energy Sector of LIOP, Lot 2 Energy” [POIM 2014-2020, Axa prioritară 6]
6Consultanță și asistență în evaluarea proiectelor - POS CCE
Perioada: Octombrie – Decembrie 2013
Pozitia ocupata: expert evaluator – evaluare cereri de finanțare
Client: CONFERO FINANCE SRL
Contract subsecvent nr. 4 - “Servicii pentru asigurarea unor experţi care să vină în sprijinul Autorităţii de Management pentru POS CCE, respectiv experţi evaluare cereri de finanţare, experţi verificare cereri de rambursare şi experţi în domeniul juridic”
Autoritate Contractantă/Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene/AM POSCCE

Perioada: August – Septembrie 2013
Pozitia ocupata: expert evaluator – evaluare cereri de finanțare
Client: CONFERO FINANCE SRL
Contract subsecvent nr. 1 - “Servicii pentru asigurarea unor experţi care să vină în sprijinul Autorităţii de Management pentru POS CCE, respectiv experţi evaluare cereri de finanţare, experţi verificare cereri de rambursare, experţi achiziţii publice şi experţi în domeniul juridic”
Autoritate Contractantă/Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene/AM POSCCE
 

CONSTANTIN ARMAȘU

Consultant pentru instituții publice și companii de peste 14 ani și este specializat in consultanță pentru proiecte de infrastructură.
Are experiență relevantă cu privire la verificarea procedurilor de achiziție publică, verificarea aspectelor financiar-contabile aferente cererilor de rambursare și în identificarea neregulilor în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene.
Are o experiență în managementul proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri nerambursabile și în elaborarea documentațiilor de achiziție.
Experienţa îi permite abordarea interdisciplinară a serviciilor de consultanţă oferite clienților.

 
1Management de proiect în contracte de consultanță și asistență tehnică
Perioada: Iunie 2011 – August 2013
Pozitia ocupata: director de proiect
Client: Asocierea SC Relians Corp SRL și SC Ramboll România SRL
Proiect “Asistenţă tehnică pentru susţinerea activităţii de monitorizare a proiectelor finanţate în cadrul Axei I – Operatiunea pentru Intreprinderi mari, din cadrul POS CCE”
Beneficiar: Ministerul Economiei - AM POSCCE

Perioada: Iunie 2011 – Iunie 2012
Pozitia ocupata: ofițer cu atribuții generale - Lider de echipă (expert cheie)
Client: Asocierea SC Relians Corp SRL și SC BDO Audit SRL
Proiect „Achizitia de servicii de management financiar si control” [finanțare: AM POAT 2007-2013]
Beneficiar: Organismului Intermediar pentru Energie

Perioada: Decembrie 2008 – Noiembrie 2009
Pozitia ocupata: Director Adjunct de Proiect (Deputy Team Leader)
Client: OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL Ltd. (UK), Romair Consulting SRL (RO), Expert Proiect 2002 SRL (RO)
Proiect “Asistenta tehnica pentru sprijinirea Autoritatii de Management si Organismelor Intermediare pentru Programul Operational Regional 2007 – 2013 pentru îmbunatatirea calitatii proiectelor propuse spre finantare în cadrul Axelor prioritare 1-5”, RO2006/018-147.04.01.01.02 Beneficiar: AM POR

Perioada: Ianuarie – Octombrie 2007
Pozitia ocupata: Director Adjunct de proiect și Expert - Analiza cost-beneficiu
Client: Consortiu OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL Ltd. (UK) & Expert Proiect 2002 (RO)
Proiect “Asistenta acordata Ministerului Integrarii Europene in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 – etapa a II-a”
Beneficiar: Ministerului Integrarii Europene
2Consultanță în achiziții publice
Perioada: Septembrie 2019 - prezent
Poziția ocupata: expert achiziții publice
Proiect: ”Dezvoltarea capacității instituționale pentru managementul proiectului aferent construirii a trei spitale regionale - România - faza a II-a”
Client: Expertise France
Beneficiar: Ministerul Sănătății

Perioada: Mai 2019 – Ianuarie 2020
Poziția ocupată: team leader / expert achiziții publice (expert cheie)
Client: European Investment Bank (EIB)
Proiectul "Suport pentru Județul Ilfov la elaborarea documentației de licitație pentru achiziția serviciilor de proiectare și a serviciilor de verificare tehnică a proiectării necesare proiectului Măgurele Science Park"
Beneficiar: Consiliul Județean Ilfov

Perioada: Februarie 2018 – August 2019
Poziția ocupată: expert achiziții publice
Client: Expertise France
Proiect ”Sprijin pentru Ministerul Sănătății din România pentru faza pregătitoare de construcție a trei spitale regionale noi”
Beneficiar: Ministerul Sănătății

Perioada: August 2013 – Iunie 2014
Poziția ocupată: expert secundar achiziții publice
Client: Relians Corp SRL
Proiect “Servicii de consultanţă pentru elaborarea unui ghid de bune practici în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale și diseminarea acestuia”
Beneficiar: ANRMAP

Perioada: Aprilie – August 2013
Pozitia ocupată: expert achiziții publice
Proiect “Servicii în domeniul achiziţiilor publice necesare Organismului Intermediar pentru Energie, pentru proiectele depuse de beneficiarii Axei Prioritare 4 a POS CCE prin angajarea de personal specializat” [finanțare: AM POAT 2007-2013]
Beneficiar: Organismului Intermediar pentru Energie

Perioada: Ianuarie – Decembrie 2012
Pozitia ocupată: expert achiziții publice
Client: RELIANS DEVELOPMENT & PLANNING SRL
Proiect “Sprijin pentru reverificarea achizițiilor publice în cadrul cererilor de rambursare ale contractelor cu beneficiarii Axei 2 din POS CCE, în conformitate cu OUG 66/2011”
Beneficiar: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Perioada: Ianuarie – Noiembrie 2007
Pozitia ocupata: Economist - Short Term Senior Expert
Client: OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL Ltd. (UK), Scott Wilson (UK), Expert Proiect 2002 (RO)
Proiect “Asistenta acordata MIE pentru proiectele de infrastructură regională 2005-2006”, EuropeAid/122704/D/SV/RO”, PHARE 2004/016-772.04

Perioada: Decembrie 2005 - Noiembrie 2006
Pozitia ocupata: Key Expert - expert cheie pe termen lung
Client: Consorţiu Ove Arup (UK), Idroesse Infrastrutture spa (IT) şi Expert Proiect 2002 (RO)
Proiect Pregătirea proiectelor de Infrastructură Regională PHARE 2004 CES, EuropeAid 119102/D/SER/RO
3Management de proiect pentru proiecte de investiții
Perioada: August 2020 - prezent
Pozitia ocupata: manager de proiect
Beneficiar: PORT BAZINUL NOU SA
Proiect: Platforma Multimodală Galați - Etapa III - Platforma Multimodală (PMG III) [sursa de finanțare: surse proprii și POIM 2014-2020]

Perioada: Octombrie 2016 - prezent
Pozitia ocupata: manager de proiect
Beneficiar: METALTRADE INTERNATIONAL SRL
Proiect “Platforma Multimodala Galati - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou” - 2015-RO-TM-0275-W [sursa de finanțare: surse proprii și The Connecting Europe Facility (CEF) for Transport]

Perioada: Decembrie 2014 – Iunie 2016
Client: Relians Corp SRL
Proiect: Parc de agrement Tei – Plumbuita - parc de agrement întins pe o suprafață de 7 hectare și dotat cu 7 echipamente de distracții
Beneficiar: Primăria Sectorului 2 a Municipiului București

Perioada: Februarie 2011 – Iunie 2013
Client: Relians Corp SRL
Proiect: Centrul pentru sprijinirea afacerilor “West Gate Business Center” (februarie 2011 – iunie 2013) - clădire de birouri cu regim de înalțime S+P+5E + etaj tehnic
Beneficiar: ALMA TRADE SRL
4Consultanță și asistență în evaluarea proiectelor - POIM
Perioada: Martie – August 2019
Poziția ocupata: Evaluator financiar - expert non-cheie
Client: Mott MacDonald Romania SRL
Proiect: ”Asistență Tehnică oferită AM POIM în domeniul energiei”
Beneficiar: Banca Europeana de Investiții/AM POIM
5Asistență privind misiunile de control la fața locului și verificarea cererilor de rambursare
Perioada: Decembrie 2014 – Noiembrie 2015
Pozitia ocupata: expert financiar-contabil
Proiect “Consultanţă acordată în vederea dezvoltării capacităţii Organismului Intermediar pentru Energie (OIE) pentru gestionarea eficientă a Axei Prioritare 4 a POSCCE” [finanțare: AM POAT 2007-2013]
Beneficiar: Organismului Intermediar pentru Energie

Perioada: Decembrie 2013 – Octombrie 2014
Poziția ocupata: expert financiar-contabil
Proiect “Servicii financiare necesare Organismului Intermediar pentru Energie, pentru proiectele depuse de beneficiarii Axei Prioritare 4 a POS CCE prin angajarea de personal specializat” [finanțare: AM POAT 2007-2013]
Beneficiar: Organismului Intermediar pentru Energie

Perioada: Septembrie – Octombrie 2013
Pozitia ocupata: expert verificare administrativa / tehnica (verificari la fata locului) cereri de rambursare
Client: Asocierea SC Romair Consulting SRL & SC Trenkwalder SRL
Proiect: „Acord-cadru de prestări servicii pentru asigurarea unor experți care să vină în sprijinul autorităților din sistemul de management al instrumentelor structurale”
Beneficiar: Autoritatea de Management POSDRU și Organismele Intermediare

Perioada: Iunie 2011 – Iunie 2012
Pozitia ocupata: ofițer cu atribuții generale - Lider de echipă (expert cheie)
Client: Asocierea SC Relians Corp SRL și SC BDO Audit SRL
Proiect „Achizitia de servicii de management financiar si control” [finanțare: AM POAT 2007-2013]
Beneficiar: Organismului Intermediar pentru Energie
 
EXPERIENȚA CONSULTANȚILOR NOȘTRI ÎN PROIECTE EUROPENE

300

PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE

12

ANI EXPERIENȚĂ A FIECĂRUI MEMBRU DIN ECHIPĂ

30

PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ MARE CU VALORI MAI MARI DE 20 MILIOANE EURO

500

MILIOANE EURO - VALOAREA PROIECTELOR REALIZATE

RAPOARTE

Raport cu privire la criteriile de prioritizare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale.


DESCHIDE RAPORT
Contactează-ne