Soluții pentru realizarea investițiilor din fonduri nerambursabile.

Management de proiect

Serviciile de management de proiect acoperă întreaga perioadă de dezvoltare a proiectului, de la elaborarea documentației de finanțare și până la punerea în funcțiune a obiectivului de investiții.

Experiența consultanților noștri în misiunile de consultanță privind elaborarea, evaluarea și monitorizarea proiectelor, dar și în misiune de control a finanțărilor acordate proiectelor, ne oferă avantajul dezvoltării celor mai complexe proiecte.

CONTACTEAZĂ-NE

SERVICIILE NOASTRE


 
1ANALIZA COST-BENEFICIU
Consultanții noștri au o experiență îndelungată și relevantă în realizarea de analize cost-beneficiu pentru investiții în infrastructura publică și privată finanțate din fonduri nerambursabile.
Echipa noastră a realizat analize cost-beneficiu pentru proiecte majore (peste 50 milioane de euro) și pentru proiecte de investiții care au avut asistență din partea JASPERS (ex.: infrastructură de mediu, infrastructură broadband, infrastructură portuară).
În cadrul analizei cost beneficiu specialiștii noștri au elaborat modele financiare de calcul care permit analizarea și prezentarea proiectului din punct de vedere monetar, precum și prezentarea ipotezelor și a factorilor care influențează indicatorii de performanță financiară și economică.
2DOCUMENTAȚII DE FINANȚARE
Consultanții noștri au experiență în realizarea de documentații de finanțare pentru investiții în infrastructura publică și privată.
Echipa noastră a realizat documentații de finanțare pentru investiții finanțate prin PHARE, POR, POS CCE, POS Mediu, POIM, s.a.
Una din activitățile importante este analiza eligibilității proiectului și a solicitantului în vederea aplicării pentru schemele de finanțare nerambursabilă. Ulterior, se identifică modul în care componentele proiectului de investiții pot fi dezvoltate conform posibilităților de finanțare.
În cadrul elaborării documentațiilor de finanțare, echipa noastră asigură comunicarea cu autoritățile finanțatoare, elaborează cererea de finanțare pe baza informațiilor și datelor primite de la solicitant, dar acordă și asistență în perioada de evaluare a proiectului.
3MANAGEMENT DE PROIECT
Serviciile de management de proiect acoperă întreaga perioadă de dezvoltare a proiectului, de la elaborarea documentației de finanțare și până la punerea în funcțiune a obiectivului de investiții.
Experiența consultanților noștri în misiunile de consultanță privind elaborarea, evaluarea și monitorizarea proiectelor, dar și în misiune de control a finanțărilor acordate proiectelor, ne oferă avantajul dezvoltării celor mai complexe proiecte.
4ACHIZIȚII PUBLICE
Servicii de consultanţă în achiziţii publice până la depunerea ofertelor:
- stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice;
- elaborarea strategiei de contractare, a instrucțiunilor pentru ofertanți, a caietelor de sarcini, a formularelor și a clauzelor contractuale obligatorii;
- elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate de potenţialii ofertanţi cu privire la procedura de atribuire;
- asistență în derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice/sectoriale;
- verificarea procedurii de achiziţie publice desfăsurate în vederea verificării respectării prevederilor legale în domeniu.
5CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ
Consultanții noștri participă în echipe de proiect care oferă servicii de consultanță și asistență tehnică pentru administrația publică centrală și locală (asistență tehnică în domeniul deșeurilor, energiei, dezvoltării regionale, s.a.).
 

Consultanții noștri furnizează următoarele servicii:

Analiza cost-beneficiu pentru proiecte de infrastructură

Documentații de finanțare

Achiziții publice

Management de proiect

Consultanță și asistență tehnică


CITIȚI MAI MULTE DESPRE NOI
Contactează-ne