Achiziții publice

Achiziții publice

Proiect ”Dezvoltarea capacității instituționale pentru managementul proiectului aferent construirii a trei spitale regionale – România – faza a II-a” [sursa de finanțare: Comisia Europeană prin DG Reform]

Client: Agence Française d’Expertise Technique Internationale (AFETI) – Expertise France

Beneficiar: Ministerul Sănătății

  • Sprijinirea UIP pentru revizuirea și finalizarea documentației de atribuire pentru achiziția serviciilor de proiecatre și verificare tehnică a proiectării pentru cele 3 spitale regionale de urgență;
  • Realizarea unui workshop privind evaluarea ofertelor pentru proiectarea și verificarea tehnică a proiectului pentru infrastructura de sănătate;
  • Realizarea unui Ghid de evaluare pentru evaluarea ofertelor aferente achizițiilor serviciilor de proiectare și verificare tehnică a proiectării;
  • Participarea ca expert cooptat în cadrul a 2 proceduri de achiziție a serviciilor de proiectare și 2 proceduri de achiziție a serviciilor de verificare tehnică a proiectării (SRU Iași și SRU Cluj);
  • Participarea la ateliere de formare cu privire la evaluarea ofertelor pentru proiectarea tehnică și pentru verificarea tehnică a proiectării.

Contactează-ne