Deșeuri

Deșeuri

Contractul de servicii ”Servicii de  elaborare a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”

Client: Green Knowledge SRL

Autoritatea Contractanta: UAT Județul Ialomița

Elaborarea următoarelor capitole din Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor:

  • cap. 3.1.2 Date demografice;
  • cap. 3.4 Situația socio-economică;
  • cap. 5.1 Proiecția socio-economică: 5.1.1 Proiecția populației; 5.1.2 Proiecția indicatori socio-economici; 5.1.3 Proiecție venituri populație;
  • cap. 7.3.1 Evaluarea financiară a alternativelor;
  • cap. IX Verificarea Sustenabilității: 9.1 Estimarea capacității de plată a populației; 9.2 Compararea costului mediu unitar pe județ cu taxa/tariful maxim suportabil plătit de către utilizatorii sistemului;
  • cap. X Analiza sensitivității și a riscurilor: 10.1 Analiza de sensitivitate; 10.2 Analiza de risc.

Contactează-ne