Termoficare

Termoficare

Proiect ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Faza 2” [POIM 2014-2020, Axa prioritară 7]

Client: RELIANS CORP SRL

Beneficiar: Municipiul Râmnicu Vâlcea

  • elaborarea analizei cost-beneficiu; a cererii de finanțare; a planului de informare si publicitate; a analizei financiare din cadrul Analizei instituționale.

Proiect ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii energetice – Etapa II” [POIM 2014-2020, Axa prioritară 7]

Client: RELIANS CORP SRL

Beneficiar: Municipiul Oradea

  • serviciile de actualizare cerere de finanțare, în limba română și în limba engleză;
  • serviciile de actualizare analiza cost-beneficiu, în limba română și în limba engleză, inclusiv analiza financiară (diagnostic + previziuni) a operatorului și a proprietarului;
  • asistență tehnică pe parcursul perioadei de analiză de către reprezentanții finanțatorului – Ministerului Fondurilor Europene, respectiv ai JASPERS
Contactează-ne